To rent

To rent
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ!! (δημ. 19/9/2018):

Thursday, 19 July 2012

Καρτο-συνταγές - και ένα δώρο! (Giveaway contiunues!)

STMMMS91901

For my Greek readers, who wish to take part in the giveaway contest.

Είμαι πολύ απασχολημένη αυτή την περίοδο προσπαθώντας να δημιουργήσω περισσότερες ιδέες με το καινούργιο μου παιχνίδι - το ψηφιακό μου λεύκωμα από το MyMemories.comΤο λογισμικό σας επιτρέπει να δημιουργήσετε μοναδικά σχέδια που μπορείτε να μετατρέψετε σε ένα άλμπουμ και να εκτυπώσετε ως δώρα στους φίλους σας. Έχω ακόμη βάλει και τα παιδιά μου να δημιουργούν αλμπουμ με τον ίιδο τρόπο - φτιάχνουν ψηφιακά φωτογραφικά άλμπουμ των διακοπών τους.

I'm busying myself intensely these days trying to create more ideas with my new toy - my digital scrapbook from MyMemories.com. The software allows you to create unique designs that you can convert into an album and print it out as gifts to your friends. I've even got my children started on it - they are creating digital albums of their holiday shots.

Εδώ  δείχνω μερικές από τις καλοκαιρινές μου λιχουδιές, που έχουν γινει κάρτο-συνταγές, χρησιμοποιώντας το ψηφιακό λογισμικό λευκώματος από το MyMemories.com. Μπορείτε να γράφετε και στα Ελληνικά (το πρόγραμμα δέχεται άλλες γλώσσες, όπως δείχνω και σε προηγούμενο ποστ).

Here I show some of my summer treats that have become recipe card, using the digital scrapbook software from MyMemories.com. The program accepts other languages, as shown in my previous post, where I also use Greek.

Το MyMemories.com μου έδωσε ένα αντίγραφο του MyMeμories Suite 3 για να δωρίσω σε έναν/μία τυχερή αναγνώστρια, με μια ειδική προσφορά σε όλους τους αναγνώστες της ιστοσελλιδας μου - με τον ακόλουθο κώδικα: STMMMS91901 μπορείτε να πάρετε $10 έκπτωση επί της τιμής αγοράς του λογισιμκού My Memories Suite Scrapbook software και ένα κουπόνι αξίας $10 για το κατάστημα του MyMemories.com, που σας δίνει πρόσβαση σε ένα ευρύτερο φάσμα προτύπων και εργαλείων για τις δημιουργίες σας. Δηλαδή μια εξοικονόμηση των $20 για κάθε αναγνώστη.

MyMemories.com has given me a copy of MyMeories Suite 3 to give away to one lucky reader, with a special offer to all readers and followers of this blog - with the following code: STMMMS91901 you can get a $10 discount off the purchase price of the My Memories Suite Scrapbook software and a $10 coupon for the MyMemories.com store, which gives you access to a wider range of templates and scrapbooking tools. That's a saving of $20 for each reader. 

Για να μπείτε στον κλήρο, επισκεφθείτε το www.MyMemories.com και επιλέξτε το αγαπημένο σας πακέτο ψηφιακού χαρτιού, αφήστε ένα σχόλιο στην ιστοσελίδα μου (σε αυτό το ποστ) σχετικά με την επιλογή σας. Οι καρτο-συνταγές μου φτιάχτηκαν χρησιμοποιώντας τις δυνατότητες που περιλαμβάνονται στο λογισμικό αυτό, μαζί με κάποιο επιπλέον δωρεάν υλικό, άμεσα διαθέσιμο από τις ιστοσελίδες του MyMemories.com, τoυ οποίου το λογισμικό έχει αξιολογεί από το Amazon ως το καλύτερο λογισμικό ψηφιακού λευκώματος.
To be in for the draw, visit www.MyMemories.com and choose your favorite digital paper pack or layout, then leave a comment on my blog (on this post) about which ones you chose. My recipe cards were made using the features included in the downloaded software, together with some additional free material, directly downloadable from the MyMemories site, whose software rates No 1 on Amazon. 

Αν προτιμάτε να πάρετε στα χέρια σας το λογισμικό πριν τελειώσει ο διαγωνισμός, απλά χρησιμοποιήστε τον κωδικό: STMMMS91901 να πάρετε την έκπτωση σας τώρα και να ξεκινήστε να δημιουργήτε. Αν προτιμάτε να συμμετάσχετε στο διαγωνισμό για να κερδίσετε ένα δωρεάν αντίτυπο του λογισμικούαπό το Mymemories.com, αφήστε ένα σχόλιο σε αυτό το μήνυμα και περιμένετε μέχρι να ανακοινώσω τον νικητή (31 Ιουλίου). Μπορείτε να συνδεθείτε με το MyMemories.com μέσω του blog τους, στο Facebook ή το Twitter για περισσότερες ιδέες, όπου είσης θα βρείτε και επιπλέον συμμετοχές σε άλλους διαγωνισμούς.

If you are itching to get your hands on the software before the giveaway period ends, just use the code: STMMMS91901 to get your discount now and start scrapbooking. If you prefer to enter the competition to win a free copy of Mymemories.com, leave a comment on this post and wait until I announce the winner (31 July). You can link to MyMemories.com through their blog, Facebook or Twitter accounts for more scrapbook ideas, where you will also find extra entries to other contests.


STMMMS91901

 ©All Rights Reserved/Organically cooked. No part of this blog may be reproduced and/or copied by any means without prior consent from Maria Verivaki.